Participatie en Herstel: Jaarabonnement organisaties (3 exemplaren) - 4 Nummers vanaf € 204

Participatie en Herstel: Jaarabonnement organisaties (3 exemplaren)  -  4 Nummers vanaf € 204

Participatie en Herstel: Jaarabonnement organisaties (3 exemplaren) - 4 Nummers vanaf € 204

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. ‘Participatie en herstel’ is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking
Bestel vóór 17 februari en ontvang Participatie en Herstel rond 10 maart in huis!

€ 69,33

Op voorraad